097-9299899 , 089-9842223

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี ต่ออายุ

4

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี สำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่
(ใบอนุญาต 5 ปี ต่อ 5 ปี)

• ต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ 1 ชั่วโมง
🔹ราคา 200 บาท
• ต่ออายุใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 1 ชั่วโมง
🔹ราคา 200 บาท
• ต่ออายุใบขับขี่รถเพื่อการขนส่ง บ.2/ท.2 2 ชั่วโมง
🔹ราคา 400 บาท
• ต่ออายุใบขับขี่รถเพื่อการขนส่ง บ.3/ท.3 2 ชั่วโมง
🔹ราคา 400 บาท

การบริการ :: 
เปิดอบรมทุกวันจันทร์-ศุกร์
นัดหมายล่วงหน้าติดต่อได้ที่เบอร์
โทร : 089-9842223, 097-9299899

หลักฐานการรับสมัคร
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบอนุญาตขับขี่ฉบับเก่า

ข้อมูลเพิ่มเติมในการต่ออายุใบขับขี่
1. หากใบขับขี่ขาดต่ออายุเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ต้องอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง และสอบข้อเขียนใหม่
2. หากใบขับขี่ขาดต่ออายุเกิน 3 ปี ขึ้นไป ต้องเริ่มสอบใหม่ทั้งหมด (สามารถทำใหม่ที่โรงเรียนได้)

ข้อมูลการติดต่อ ::
โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ ชลบุรี
คลิก Line : 
https://lin.ee/e4t3NH8
ไอดีไลน์ :: @325xqqos
สอบถามเพิ่มเติมโทร :: 097-9299899 , 089-9842223
พิกัด :: อยู่ตรงข้ามสำนักงานขนส่งชลบุรี
https://goo.gl/maps/EWZztoyYsf5nMNC17