097-9299899 , 089-9842223

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง

4

หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎี
สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตชั่วคราว 5 ชั่วโมง

ราคา 500 บาท

อบรมเพื่อไปสอบเองที่ขนส่ง
– เปิดอบรมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เท่านั้น* เริ่มอบรมเวลา 07.40-13.00 น.
– ไม่ต้องจองคิว เพียงมาสมัครก่อนเวลาอบรม 07.40 น. เริ่มได้เลย รับสมัครจำนวนไม่จำกัด-หนังสือรับรองมีอายุ 6 เดือน สามารถยื่นขอสอบได้ที่สำนักงานขนส่ง (ทั่วประเทศ)

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
2. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

หลักฐานการรับสมัคร (สำหรับชาวต่างชาติ)
1. สำเนา PASSPORT หรือ บัตรชมพู
2. ใบรับรองถิ่นที่อยู่อาศัย หรือ WORK PERMIT ที่ไม่สิ้นอายุ
3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

ข้อมูลการติดต่อ ::
โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ ชลบุรี
คลิก Line : 
https://lin.ee/e4t3NH8
ไอดีไลน์ :: @325xqqos
สอบถามเพิ่มเติมโทร :: 097-9299899 , 089-9842223
พิกัด :: อยู่ตรงข้ามสำนักงานขนส่งชลบุรี
https://goo.gl/maps/EWZztoyYsf5nMNC17