097-9299899 , 089-9842223

สมัครเรียน

สมัครเรียนกับเรา

การเลือกวันและเวลาเรียน

ผู้เรียนสามารถเลือกตารางเรียนภาคปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยทางโรงเรียนเปิดให้บริการทุกวัน ตารางเรียนภาคปฏิบัติของแต่ละวันมีรอบดังนี้

รอบที่1
06.00-08.00น.
รอบที่2 08.00-10.00น.
รอบที่3 10.00-12.00น.
รอบที่4 13.00-15.00น.
รอบที่5 15.00-17.00น.
รอบที่6 17.00-19.00น.
รอบที่7 19.00-21.00น.
รอบที่8 21.00-22.00น.
รอบที่9 22.00-23.00น.

หมายเหตุ :: ผู้เรียนสามารถกำหนดชั่วโมงเรียนได้

แผนที่รูปภาพ

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0001

Google Map